ANBI Status

Stichting Goud voor Oud heeft van de Belastingdienst de ANBI status gekregen.

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die het algemeen belang dient.

Door deze ANBI-status kunnen onze donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor Stichting Goud voor Oud zelf betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor jouw bijdrage voor 100% bij het beoogde doel terecht komt!

Tevens zijn wij vernoemd tot stichting met de Culturele ANBI status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een éxtra giftenaftrek. Dus steunt u ons, dan is dat zelfs interessant voor uw bedrijf! Zie voor meer informatie: Belastingdienst schenking